Today Soyabin Rate: सध्या सोयाबीनला मार्केट मध्ये काय भाव मिळत आहे

Today Soyabin Rate

08/02/2024

जळकोट, लातूर
प्रकार: इतर
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4475 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4725 / क्विंटल
औसत: ₹4630 / क्विंटल

सिंडी(सेलू), वर्धा
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹3850 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4475 / क्विंटल
औसत: ₹4350 / क्विंटल

उमर्केड(दंकी), यवतमाळ
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4600 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4650 / क्विंटल
औसत: ₹4620 / क्विंटल

काटोल, नागपूर
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4150 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4541 / क्विंटल
औसत: ₹4350 / क्विंटल

सोनपेठ, परभणी
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4400 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4475 / क्विंटल
औसत: ₹4450 / क्विंटल

जिंटूर, परभणी
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4351 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4450 / क्विंटल
औसत: ₹4351 / क्विंटल

तासगाव, सांगली
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4850 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4930 / क्विंटल
औसत: ₹4890 / क्विंटल (घाट)
औसत: ₹2800 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4565 / क्विंटल
न्यूनतम: ₹3800 / क्विंटल

बर्शी ताकली, अकोला
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4700 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4900 / क्विंटल
औसत: ₹4800 / क्विंटल

छत्रपती संभाजीनगर 
प्रकार: इतर
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4202 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4240 / क्विंटल
औसत: ₹4221 / क्विंटल

08/02/2024
जळकोट, लातूर
प्रकार: इतर
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4475 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4725 / क्विंटल
औसत: ₹4630 / क्विंटल

सिंडी(सेलू), वर्धा
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹3850 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4475 / क्विंटल
औसत: ₹4350 / क्विंटल

उमर्केड(दंकी), यवतमाळ
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4600 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4650 / क्विंटल
औसत: ₹4620 / क्विंटल

काटोल, नागपूर
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4150 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4541 / क्विंटल
औसत: ₹4350 / क्विंटल

सोनपेठ, परभणी
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4400 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4475 / क्विंटल
औसत: ₹4450 / क्विंटल

जिंटूर, परभणी
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4351 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4450 / क्विंटल
औसत: ₹4351 / क्विंटल

तासगाव, सांगली
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4850 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4930 / क्विंटल
औसत: ₹4890 / क्विंटल (घाट)
औसत: ₹2800 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4565 / क्विंटल
न्यूनतम: ₹3800 / क्विंटल

बर्शी ताकली, अकोला
प्रकार: पीवळ
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4700 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4900 / क्विंटल
औसत: ₹4800 / क्विंटल

प्रकार: इतर
मूळ: सोयाबीन
दर: न्यूनतम: ₹4202 / क्विंटल
अधिकतम: ₹4240 / क्विंटल
औसत: ₹4221 / क्विंटल

Leave a Comment