Today Cotton Rate: आज कापसाला किती भाव भेटला, पहा एका क्लिक मध्ये…

Today Cotton Rate: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यमध्ये आज कापसाला काय भाव भेटला, आणि कोणत्या मार्केट मध्ये किती भाव भेटत आहे जाणून घ्या सविस्तर.

Today Cotton Rate

क्र.सं.राज्यजिल्हामार्केटकमोडिटीप्रकारन्यूनतम मूल्य (रु./क्विंटल)अधिकतम मूल्य (रु./क्विंटल)मोडल मूल्य (रु./क्विंटल)
महाराष्ट्रनागपूरउमरेडकापूसदेसी६५००६८९०६७००
महाराष्ट्रबुलढाणादेओळगाव राजाकापूसदेसी६६००७५००७३००
महाराष्ट्रयवतमालमारेगावकापूसH-4(A) २७मिमी फाईन६७५०६८५०६७५०
महाराष्ट्रअकोलाअकोलाकापूसदेसी६९३०७०००६९६५
महाराष्ट्रजळगावयवलकापूसइतर६०३०६६५०६३००
महाराष्ट्रपरभणीमानवतकापूसदेसी६५००६९८०६८७५
महाराष्ट्रऔरंगाबादफुलंब्रीकापूसइतर६६५०७१००६८५०
महाराष्ट्रनागपूरपरशिवनीकापूसH-4(A) २७मिमी फाईन६५५०६७००६६००
महाराष्ट्रवर्धासिंदी(सेलू)कापूसइतर६५५०६९९५६७५०
१०महाराष्ट्रचंद्रपूरभद्रवतीकापूसइतर६२००६७००६४५०
११महाराष्ट्रनागपूरकाटोलकापूसदेसी५४००६७३०६६५०

Leave a Comment