Pik Vima list

Pik Vima list: पिक विमा लाभार्थी यादी खालील प्रमाणे

 1. पुणे
 2. अहमदनगर
 3. सोलापूर
 4. लातूर
 5. धाराशिव
 6. परभणी
 7. सातारा
 8. सांगली
 9. कोल्हापूर
 10. छत्रपती संभाजी नगर
 11. जालना
 12. बीड
 13. नाशिक
 14. जळगाव
 15. अकोला
 16. बुलढाणा
 17. अमरावती

Leave a Comment