हरभऱ्याचे भाव वाढले पहा आज काय मिळतोय | Harbhara Bajarbhav Today

Harbhara Bajarbhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो राज्यामध्ये हरभऱ्याचे भावामध्ये दिवसेन दिवस हि वाढ होताना दिसून येत आहे. आज मार्केट मध्ये हरभऱ्याला किती भाव भेटत आहे. आणि यामध्ये वाढ होईल का पहा सविस्तर.

बाजार समिती : मुंबई दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – लोकल आवक : 1994 (क्विंटल) कमीत कमी दर : ४४०० जास्तीत जास्त दर : ८५०० सर्वसाधारण दर : ७३००

बाजार समिती : नागपूर दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – लोकल आवक : ४५३ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५००० जास्तीत जास्त दर : ६३८८ सर्वसाधारण दर : ६०४१

हे पण वाचा: मार्च महिन्यात कापसाचे बाजारभाव वाढतील का? तज्ञांचे म्हणणे काय पहा सविस्तर

बाजार समिती : अमरावती दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – लोकल आवक : ५९१ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ६१०० जास्तीत जास्त दर : ६८२१ सर्वसाधारण दर : ६४६०

बाजार समिती : अकोला दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – लोकल आवक : ८६५ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५४०० जास्तीत जास्त दर : ७१८० सर्वसाधारण दर : ६५००

बाजार समिती : जळगाव दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – लाल आवक : २१ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ७७०० जास्तीत जास्त दर : ८००० सर्वसाधारण दर : ८०००

बाजार समिती : मालेगाव दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – काट्या आवक : १० (क्विंटल) कमीत कमी दर : ४४१२ जास्तीत जास्त दर : ६७५२ सर्वसाधारण दर : ५९०१

बाजार समिती : चोपडा दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – काबूली आवक : २५ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ७२०१ जास्तीत जास्त दर : ७२०१ सर्वसाधारण दर : ७२०१ Harbhara Bajarbhav Today

बाजार समिती : जळगाव दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – काबूली आवक : ४२ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ६७०० जास्तीत जास्त दर : ७३०० सर्वसाधारण दर : ७००० Harbhara Bajarbhav Today

बाजार समिती : कल्याण दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – हायब्रीड आवक : ०३ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५७०० जास्तीत जास्त दर : ६२०० सर्वसाधारण दर : ५९५०

बाजार समिती : धुळे दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – हालब्रिड आवक : ०३ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ४९०० जास्तीत जास्त दर : ६१३५ सर्वसाधारण दर : ६०३०

Harbhara Bajarbhav Today बाजार समिती : सोलापूर दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – गरडा आवक : ९५ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ६१८० जास्तीत जास्त दर : ६५८५ सर्वसाधारण दर : ६३००

बाजार समिती : वाशिम अनशिंग दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – चाफा आवक : ६० (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५७०० जास्तीत जास्त दर : ६१०० सर्वसाधारण दर : ५८८०Harbhara Bajarbhav Today

हे पण वाचा – March Cotton Price: मार्च महिन्यात कापसाचे बाजारभाव वाढतील का? तज्ञांचे म्हणणे काय पहा सविस्तर

बाजार समिती : चिखली दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – चाफा आवक : १०६ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५५०० जास्तीत जास्त दर : ६२५१ सर्वसाधारण दर : ५८७५

बाजार समिती : चोपडा दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – चाफा आवक : ४०० (क्विंटल) कमीत कमी दर : ६२५१ जास्तीत जास्त दर : ६६०० सर्वसाधारण दर : ६३००

बाजार समिती : जळगाव दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – चाफा आवक : ४९८ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५६०० जास्तीत जास्त दर : ७००० सर्वसाधारण दर : ६७००

(Harbhara Bajarbhav Today)

बाजार समिती : चोपडा दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – बोल्ड आवक : ४५० (क्विंटल) कमीत कमी दर : १०१५१ जास्तीत जास्त दर : १०६०० सर्वसाधारण दर : १०३००

बाजार समिती : जळगाव दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – बोल्ड आवक : ०७ (क्विंटल) कमीत कमी दर : १०००० जास्तीत जास्त दर : १०००० सर्वसाधारण दर : १००००

बाजार समिती : कारंजा दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – आवक : ४५० (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५३०० जास्तीत जास्त दर : ६५२५ सर्वसाधारण दर : ६०००

बाजार समिती : हिंगोली दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – आवक : १५० (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५८०० जास्तीत जास्त दर : ६३०० सर्वसाधारण दर : ६०५०

बाजार समिती : राहुरी बांभोरी दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – आवक : १४ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५४०१ जास्तीत जास्त दर : ६३२५ सर्वसाधारण दर : ६०००

बाजार समिती : बार्शी दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – आवक : १२४ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ५२०० जास्तीत जास्त दर : ६४५० सर्वसाधारण दर : ६४११

बाजार समिती : पुणे दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – आवक : ४२ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ६२०० जास्तीत जास्त दर : ७२०० सर्वसाधारण दर : ६७०० (Harbhara Bajarbhav Today)

बाजार समिती : शहादा दि. 14/02/2024/मंगळवार शेतमाल : हरभरा (चना) जात – आवक : ६८ (क्विंटल) कमीत कमी दर : ६७९९ जास्तीत जास्त दर : १०३०१ सर्वसाधारण दर : ९९०१

WhatsApp ग्रुप जॉईन करण्यासाठी - इथे क्लिक करा 

Leave a Comment